ND k postřikovačum

ND k postřikovačum
ND k postřikovačum

ND k postřikovačum

Nejčastejší poruchou u tohoto typu stroje je porucha trysek či kohoutu, ať už z důvodu mechanického poškození například při couvání nebo chemického poškození vlivem daných postřiků.

Tomuto lze předejít při použití správných komponent pro dané typy hnojení.