Osvětlení zemědělských budov

Ve spolupráci s českým dovozce a výrobcem LED svítidel nabízíme našim klientům možnost snížení nákladů na provoz a zvýšení hygienické hladiny osvětlení v různých typech budov či místností.

Osvětlení zemědělských budov je v praxi velmi bolestivá záležitost. Děsivá spotřeba elektrické energie a nízká hladina osvětlení jsou faktory, které vedou k nám.

Našim klientům nabízíme vytovření světleného plánu pro jednotlivé budovy nebo místnosti, poradenství při řešení rozmístění svítidel nebo kontrolní měření osvětlenosti prosotr.

Díky intenzivní spolupráci s touto firmou řešíme i speciální osvětlení pro drůbež či skot s využitím různých efektů pro jejich krmné dávky.

Více informací Vám rádi poskytnem na emailu nebo telefonním kontaktu. Pro zpracování cenové nabídky nás neváhejte kontaktovat.